• Prawo cywilne
  • 22 kwietnia 2020

Klauzula rebus sic stantibus jako możliwość zmiany lub rozwiązania umowy na skutek pandemii COVID-19 – ujęcie polsko-niemieckie