Przewodnik po tymczasowym aresztowaniu

Pierwsza taka publikacja na rynku wydawniczym, która w sposób przystępny przybliża zagadnienia prawne i praktyczne dotyczące stosowania i wykonywania tymczasowego aresztowania, odwołując się do doświadczeń osób pozbawionych wolności.

Adresatami „Przewodnika po tymczasowym aresztowaniu…” są zarówno osoby tymczasowo aresztowane i ich bliscy, adwokaci i radcowie prawni oraz aplikanci tych zawodów, a także pracownicy Służby Więziennej i jednostek penitencjarnych (wychowawcy, psychologowie), a także sędziowie i prokuratorzy oraz każdy, kogo interesują praktyczne aspekty stosowania tymczasowego aresztowania. Dlaczego Przewodnik?

zamów

Przeczytaj wybrany rozdział
oraz spis treści:

pobierz rozdział

Czytając tę książkę, dowiesz się m.in.:

  • jak od strony praktycznej i prawnej wygląda funkcjonowanie na terenie aresztu śledczego, m.in: jakie są zasady rozmieszczenia aresztowanych w celi; co można mieć w celi, a co jest zabronione; w jaki sposób realizowane są kontakty telefoniczne i czy rozmowa może trwać dłużej niż 5 minut; jak skutecznie komunikować się ze Służbą Więzienną; jak wygląda dostęp do ciepłej wody i dlaczego płeć ma znaczenie; jak zdobyć dodatkowe widzenie z bliskimi; czy aresztowany rodzic może porozmawiać przez Skype z dzieckiem itp.
  • jakie uprawnienia i obowiązki mają tymczasowo aresztowany, pracownicy aresztu śledczego, prokurator, sędzia, osoby bliskie tymczasowo aresztowanego oraz obrońca
  • jak przygotować się do postępowania w przedmiocie stosowania, przedłużania i kontrolowania tymczasowego aresztowania i co może zrobić prokurator, aby uzyskać dalszą izolację podejrzanego
  • jakie są złote zasady efektywnej współpracy tymczasowo aresztowanego z obrońcą i jak ułożyć relacje na linii: klient – obrońca –  rodzina klienta
  • jak przekonać sąd o niesamodzielności przesłanki "surowości kary" z art. 258 § 2  k.p.k. (zob. zdanie odrębne SSA prof. Jerzego Skorupki do orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 9 maja 2018 r. sygn. II AKz 283/18).

0

stron praktycznych informacji

0

rzeczowych rozdziałów

0

wzorów pism procesowych

Przeczytaj wybrany rozdział oraz spis treści:

Pobierz pdf

recenzje

Anna Drozd

Wiedzę do napisania Przewodnika zyskała biorąc udział w sprawach karnych jako adwokat oraz wykładowca w ramach szkoleń dla sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz Policji prowadzonych w ramach projektów Ministerstwa Sprawiedliwości. Doktor nauk prawnych: specjalizacja – postępowanie karne.

Jacek Szymański

Wiedzę do napisania Przewodnika zyskał pracując jako Sędzia Sądu Rejonowego oraz Okręgowego w Wydziale Karnym, a następnie jako adwokat specjalizujący się w sprawach karnych oraz wykonawczych, a także jako Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Wykładowca i egzaminator dla aplikantów adwokackich.