• Prawo karne
  • 2 lipca 2020

Wyzwania obrońcy podejrzanego przez pryzmat regulacji dotyczących dostępu do akt sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania