• Prawo karne
  • 28 lutego 2021

Zakres pojęcia „tymczasowego aresztowania lub zatrzymania” na gruncie przepisu art. 552 § 4 k.p.k. – uchwała Sądu Najwyższego z 25 lutego 2021 r. (I KZP 5/20)