• Prawo karne
  • 22 maja 2021

Bezpośrednie stosowanie Dyrektywy 2012/13 w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym w zakresie dostępu obrony do akt sprawy w postępowaniu przygotowawczym – postanowienie SA w Gdańsku z 8.04.2020 r. (II AKz 207/20)